Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών

Το τεχνικό γραφείο ‘’ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ‘’αναλαμβάνει την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών τα όποια είναι απαραίτητα για τον καθορισμό την ενεργειακής κλάσης του ακίνητου καθώς και για την ένταξη στο πρόγραμμα ‘’Εξ οικονομώ κατ οίκων ‘’

Professional Experience