Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Το τεχνικό γραφείο ‘’ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ‘’ αναλαμβάνει την έκδοση όλων των κατηγοριών οικοδομικών αδειών όπως άδειες δόμησης και άδειες μικρής κλίμακας. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη όλων των μελετών , την συλλογή των απαραιτήτων εγκρίσεων που απαιτούνται και την υποβολή του φάκελου στην πολεοδομία για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια.Το γραφείο μας αναλαμβάνει επίσης και την επίβλεψη από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών.

Professional Experience