Έκδοση Βεβαιώσεων Νομιμότητας

Το τεχνικό γραφείο ‘’ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ‘’αναλαμβάνει την έκδοση βεβαιώσεων Νομιμότητας οι οποίες είναι απαραίτητες για την σύσταση δικαιοπραξιών ( Μεταβιβάσεις , γονικές παροχές ,πωλησεις,κλπ). Για την έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας είναι υποχρεωτική η αυτοψία στο ακίνητο.

Professional Experience