Τακτοποίηση Αυθαίρετων

Το τεχνικό γραφείο ‘’ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ‘’αναλαμβάνει την τακτοποίηση αυθαιρεσιών συμφώνα με τον Ν4495/17 .Η διαδικασία της τακτοποίησης ξεκίνα με λεπτομερή αποτύπωση του ακίνητου ,εισαγωγή των αυθαιρεσιών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ για τον υπολογισμό του προστίμου έκδοση του παραβόλου και του προστίμου και τέλος την επισύναψη όλων των απαραιτήτων δικαιολογητικών εντος των προβλεπόμενων από τον νόμο προθεσμιών .

Professional Experience