Τοπογραφικές Εργασίες

Το τεχνικό γραφείο ‘’ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ‘’ αναλαμβάνει την εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένα από το εθνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς (ΕΓΣΑ87). Η αποτύπωση των αγροτεμαχίων , οικοπέδων , κτηρίων πραγματοποιείται με σύγχρονα τοπογραφικά όργανα.

Professional Experience